دوفرشته بامراما | بلاگ

دوفرشته بامراما

ساخت وبلاگ
سلام حسیب خانوم نمیدونم بازم میای به وبلاگمون سری بزنی یان اصلانمیدونم مناهنوزیادداری یا ن حسیب بیاوبرگردبخدانزدیک به سه سال گذشته ولی هرکاری میکنم بقران نمیتونم فراموشت کنم بیاوبرگردالان برگردی بگی همین صبح بیاخواستگاریم بقران میام خیلی وضع مالیم بهترشده هرکارمینم بادلم کناربیام که فراموشت کنم نمیتونم توراخدابرگرد

دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت: 19:06

بیابرگردپیشم بخداکه هرکاری بگی انجام میدم الان خیلی اوضاعم بهترشده برای خودم کسی شدم حسیبم جان علی بیابرگردپیشم بخدابعدچندسال هنوزدارم باخیالت زندگی میکنم هنوزکه هنوزه نمیتونم فراموشت کنم بخدابرگردی پیشم به همه چی میرسیم بیاپیشم توراخدایباردیگه زنگم بزن صداتابشنوم توراخداحسیب جان09136415661

دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت: 19:06

بگذاریکباردیگه صدات رابشنوم یکباردیگه باهات حرف بزنم الان دیگه برای خودت خانومی شدی اگربدونی تواین چندسال چه هاکه بهم گذشته ازکمارفتنم برات بگم بقرآن حسیب بعدتوطرف هیچ دختری نرفتم ونمیرم چون واقعادلم دوفرشته بامراما...ادامه مطلب
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت: 19:06

الهی قربون دل تنگیت برم عزیزم حسیب جووونم عزیزم عشق دیرینه خودم هرچی شدی هراتفاقی افتاده اصلابرام مهم نیست من حسیبم راهمه جوره دوستش دارم نمیخوای باهام باشی فقط بدون من همیشه ذهنم یادم بیادته فقط یبار دوفرشته بامراما...ادامه مطلب
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت: 19:06

اینم آدرس حساب توییترم هست دوست نداری زنگم بزنی لااقل قربونت برم بیااینجابهم سربزن ولی خووووب هیچچی صدای نازوآرامش بخشت برام نمیشه عزیزم alimkh1373 توراخدازنگ بزن تانرفتم التماست میکنم خانومم

دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت: 19:06

توبروسرخونه زندگیت بروبه عشق وعلاقت برس به عشقت برس برودنبال آرزوهات فکرکن به قول خودت حرفام همش خوزولاته ولی وقتی عکس العملمادیدی میفهمی که دروغ نبوده هم قسم خوردم هم دلم کاواره نیس چندسال بابچه بازیات بخوای به مسخره بازی بگیری بخدااینکاراباهات میکنم دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 3:14

منم دقیقاهمینطوراون روزکه بابچه بازیات من به سخره گرفته بودی بایدفکراینجاشم میکردی همه چی بچه بازی نیس پیش خودت گفتی این شیعس بزیایه ذره باهاش بازی کنیم مادرنزاییده کسی شیعه امام علی رابه مسخره بگیره بعدراحت ول کنه بره ن خانوم اگه تواذیت شدی زجرکشیدی منم همینطورالانم بروبه زندگیت برس ازدواج کن عشق کن حال کن ولی یادت باشه که هستم شیعه سرورعالمه حواست باشه الانم فقط به حرمت همین شیعه بودنمه که تاالان نیومدم اونجاسنگ رویختون کنم شیعه اینکارای تورانمیکنه پس بروبه زندگیت برس فقط یادت باشه تاخداپادشاهی میکنه ازت نمیگذرم چندسال بازیم دادی یادت باشه دوفرشته بامراما...ادامه مطلب
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 3:14

ببین خیلی حرفات شایدم همش دروغ بودتوفکرکن شوخیه یه روزی میفهمی عکس العملمادل منابابچه بازیات به بازی گرفتی ازت نمیگذرم 

دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 1:56

قبلاماقول وقرارمون راباهم گذاشتیم پس خواهشازیرش نزن

دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 1:56

حسیباخودتی؟توراخداخودتی؟این خطم همیشه روشنه اگرهنوزم هستی به این زنگ بزن عزیزم توراخداببخشیدبقران قسم نبودم

دوفرشته بامراما...
ما را در سایت دوفرشته بامراما دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : جمعه 23 مهر 1395 ساعت: 16:38